Covid-maatregelen vanaf 20/11/2021

Maatregelen  (vanaf zaterdag 20 november 7u)

  • Het Covid Safe Ticket (CST) is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test (ook een snelle Antigeen (AG) test bij apotheker) of van een herstelcertificaat. Enkel mits voorlegging van dit ticket samen met de identiteitskaart kan een persoon toegang krijgen tot de wedstrijd / sporthal. Dit geldt voor alle personen boven de 12 jaar, zowel voor spelers, officials, vrijwilligers als toeschouwers. Enkel met een groen scherm wordt de toegang tot de sporthal verleend.Personen van buitenlandse origine dienen minimaal in het bezit te zijn van een document in één van de landstalen of in het Engels waarin de vaccinatie of recente negatieve test aangetoond kan worden.
  • Ter info : de officiële app voor controle van de CST kan vrij gedownloaded worden op : https://www.covidscan.be/nl/
  • Deze regel is geldig voor alle wedstrijden in de alle Volley Vlaanderen reeksen, zowel voor hoofdwedstrijden als voorwedstrijden. Dezelfde regel geldt voor eventuele oefenwedstrijden of toernooien. Alle richtlijnen met betrekking tot de Nationale competities leest u hier.
  • De thuisclub is verantwoordelijk voor toepassing van deze regels.
  • Het gebruik van het mondmasker is verplicht tijdens de volledige aanwezigheid in de infrastructuur voor iedereen boven de leeftijd van 10 jaar.

Uitzonderingen :

  • Spelers zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de opwarming voor de wedstrijd en op het ogenblik dat ze effectief op het terrein staan. Wisselspelers dragen steeds het mondmasker. Trainers en coaches dragen ook steeds hun mondmasker.
  • Alle officials dragen het mondmasker. Enkel de scheidsrechters zijn vrijgesteld van het mondmasker tijdens de wedstrijd zelf.
  • Conform de richtlijnen van de overheid wordt een volledig respect van de basisregels verwacht.

Een wedstrijd kan door een club enkel rechtsgeldig uitgesteld worden omwille van een (vermoedelijke) COVID-besmetting binnen een ploeg:
De voorzitter of secretaris van de betrokken club, met uitdrukkelijke melding van het wedstrijdnummer, neemt contact op met de competitieleiding van het desbetreffende niveau waarin het team aantreedt.

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

Publiek

  • Covid Safe Ticket + mondmasker vanaf het betreden van de sportinfrastructuur.
  • Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.